Author - admin

CHO THUÊ PHOTOCOPY MÀU RICOH MP 6003 CHO SỰ KIỆN HỘI THẢO CỦA TẬP ĐOÀN ELECTROLUX

SIÊU THỊ MÁY PHOTOCOPY HANH HẠNH ĐƯỢC CUNG CẤP MÁY PHOTOCOPY MÀU RICOH MP 6003 CHO SỰ KIỆN HỘI THẢO CỦA TẬP ĐOÀN ELECTROLUX Trong sự kiện có .Bà Elizabeth Png-Read – Giám đốc Thương hiệu và Truyền thông khách hàng của Electrolux Việt Nam chia sẻ: “Cuộc thi thiết kế Electrolux cho chúng tôi cơ hội tiếp cận với những tài năng thiết kể nổi trội nhất, cũng như cho phép thương hiệu Electrolux luôn luôn thách thức [...]

Read more...

Bảng báo giá in ấn

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ Kính gửi: Quý đơn vị Siêu thị in ấn và Photocopy Đà Nẵng hân hạnh được gửi đến Quý đơn vị bản giá dịch vụ sau: GIÁ IN BẢN VẼ KỸ THUẬT ĐVT: VNĐ Khổ giấy IN ĐEN TRẮNG Giấy trắng (Định lượng 80gm2) IN MÀU Giấy dày (Định lượng 100gm2) Giấy ảnh ( Định lượng 300gm2) A5 300 (1 mặt) 600 (2 mặt) 2.000 5.000 A4 500 (1 mặt) 700 (2 mặt) 3.000 7.000 A3 1.500 (1 mặt) 1.900 (2 mặt) 6.000 12.000 A2 5.000 15.000 20.000 A1 10.000 28.000 38.000 A0 20.000 55.000 75.000   GIÁ PHOTOCOPY Phổ thông: Khổ giấy A4 A3 Định lượng (định ượng 70gm2) (định lượng 80gm2 ) (định lương 70gm2) (định lượng 80gm2) (định lượng 100gm2) Giá 230 [...]

Read more...