MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN

Giao hàng miễn phí

ĐẢM BẢO HOÀN TIỀN

Đảm bảo hoàn tiền 100%

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 24/7

Làm việc 16/24h

Cho Thuê Máy Photocopy

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Cho thuê máy photocopy kỹ thuật số Ricoh MPC6003sp

  0 out of 5

  Cho thuê máy photocopy kỹ thuật số Ricoh MPC6003sp

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 12 tháng trở lên

  Giá trị đặt cọc: 5.000.000đ

  Đơn giá: 2.300.000đ (Định mức 500 tờ màu và 1.000 tờ đen trắng)

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 6 – 12 tháng

  Giá trị đặt cọc: 5.000.000đ

  Đơn giá: 2.500.000đ (Định mức 500 tờ màu và 1.000 tờ đen trắng)

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Cho thuê máy photocopy kỹ thuật số Ricoh MPC5503sp

  0 out of 5

  Cho thuê máy photocopy kỹ thuật số Ricoh MPC5503sp

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 12 tháng trở lên

  Giá trị đặt cọc: 5.000.000đ

  Đơn giá: 2.000.000đ (Định mức 500 tờ màu và 1.000 tờ đen trắng)

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 6 – 12 tháng

  Giá trị đặt cọc: 5.000.000đ

  Đơn giá: 2.200.000đ (Định mức 500 tờ màu và 1.000 tờ đen trắng)

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Cho thuê máy photocopy kỹ thuật số Ricoh MPC4503sp

  5.00 out of 5

  Cho thuê máy photocopy kỹ thuật số Ricoh MPC4503sp

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 12 tháng trở lên

  Giá trị đặt cọc: 5.000.000đ

  Đơn giá: 1.800.000đ (Định mức 500 tờ màu và 1.000 tờ đen trắng)

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 6 – 12 tháng

  Giá trị đặt cọc: 5.000.000đ

  Đơn giá: 2.000.000đ (Định mức 500 tờ màu và 1.000 tờ đen trắng)

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Cho thuê máy photocopy đa chức năng MP5001

  0 out of 5

  Cho thuê máy photocopy đa chức năng MP5001

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 12 tháng trở lên

  Giá trị đặt cọc: 3.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  1.100.000đ

  1.300.000đ

  1.500.000đ

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 6 – 12 tháng

  Giá trị đặt cọc: 3.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  1.400.000đ

  1.600.000đ

  1.800.000đ

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Cho thuê máy photocopy đa chức năng MP4001

  0 out of 5

  Cho thuê máy photocopy đa chức năng MP4001

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 12 tháng trở lên

  Giá trị đặt cọc: 3.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  900.000đ

  1.100.000đ

  1.300.000đ

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 6 – 12 tháng

  Giá trị đặt cọc: 3.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  1.300.000đ

  1.400.000đ

  1.700.000đ

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Cho thuê máy photocopy đa chức năng MP3351

  0 out of 5

  Cho thuê máy photocopy đa chức năng MP3351

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 12 tháng trở lên

  Giá trị đặt cọc: 3.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  850.000đ

  1.000.000đ

  1.400.000đ

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 6 – 12 tháng

  Giá trị đặt cọc: 3.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  1.000.000đ

  1.200.000đ

  1.400.000đ

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Cho thuê máy photocopy đa chức năng MP2851

  0 out of 5

  Cho thuê máy photocopy đa chức năng MP2851

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 12 tháng trở lên

  Giá trị đặt cọc: 3.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  700.000đ

  800.000đ

  1.200.000đ

  Bảng giá cho hợp đồng thuê từ 6 – 12 tháng

  Giá trị đặt cọc: 3.000.000đ

  Gói định mức (bản chụp/tháng)

  900.000đ

  1.100.000đ

  1.300.000đ


Bán máy photocopy mới

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Máy photocopy Ricoh MP6055SP (CH2)

  0 out of 5

  Máy photocopy Ricoh MP6055SP (CH2)

  Giá: Liên hệ 0914.169.288

  Chức năng chuẩn

  • Copy
  • In mạng
  • Scan màu
  • SPDF
  • Duplex
  • E-sort
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Máy photocopy Ricoh MP5055SP (CH2)

  0 out of 5

  Máy photocopy Ricoh MP5055SP (CH2)

  Giá: Liên hệ 0914.169.288

  Chức năng chuẩn

  • Copy
  • In mạng
  • Scan màu
  • ARDF 3090
  • Duplex
  • E-sort
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Máy photocopy Ricoh MP4055SP (CH2)

  0 out of 5

  Máy photocopy Ricoh MP4055SP (CH2)

  Giá: Liên hệ 0914.169.288

  Chức năng chuẩn

  • Copy
  • In mạng
  • Scan màu
  • ARDF 3090
  • Duplex
  • E-sort
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Máy photocopy Ricoh MP3555SP (CH2)

  0 out of 5

  Máy photocopy Ricoh MP3555SP (CH2)

  Chức năng chuẩn

  • Copy
  • In mạng
  • Scan màu
  • ARDF 3090
  • Duplex
  • E-sort
  115.000.000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Máy photocopy Ricoh MP3055SP (CH2)

  0 out of 5

  Máy photocopy Ricoh MP3055SP (CH2)

  Chức năng chuẩn

  • Copy
  • In mạng
  • Scan màu
  • ARDF 3090
  • Duplex
  • E-sort
  99.500.000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Máy photocopy Ricoh MP3055SP (CH1)

  0 out of 5

  Máy photocopy Ricoh MP3055SP (CH1)

  Chức năng chuẩn

  • Copy
  • In mạng
  • Scan màu
  • Duplex
  • E-sort
  89.700.000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Máy photocopy Ricoh MP2555SP (CH2)

  0 out of 5

  Máy photocopy Ricoh MP2555SP (CH2)

  Chức năng chuẩn

  • Copy
  • In mạng
  • Scan màu
  • ARDF 3090
  • Duplex
  • E-sort
  82.800.000 
 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  Máy photocopy Ricoh MP2555SP (CH1)

  0 out of 5

  Máy photocopy Ricoh MP2555SP (CH1)

  Chức năng chuẩn

  • Copy
  • In mạng
  • Scan màu
  • Duplex
  • E-sort
  73.200.000